Uit de vergelijkende prijzenstudie die het BIPT vandaag op zijn website publiceert, blijkt dat België vooruitgang boekte inzake het bedrag dat minimaal moet worden neergeteld om te voorzien in mobiele telecombehoeften. Daardoor komt ons land in vergelijking met de buurlanden in de middenmoot terecht: niet goedkoop, maar ook niet overdreven duur. Wat de behoeften voor vaste en gebundelde abonnementen betreft, is de positie van België daarentegen maar weinig veranderd ten opzichte van 2021. De Belgische consumenten moeten nog altijd aanzienlijk meer betalen dan de meeste van hun buren, zeker naarmate hun telecombehoeften stijgen.

Naar boven