Het BIPT heeft onderzoek gedaan naar het prijsniveau van telecomproducten in een groep van zes landen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk).

Het doel van deze studie is na te gaan in welke mate het prijsniveau van telecomproducten voor residentiële gebruikers op de Belgische markt zich verhoudt tot het prijsniveau van gelijkaardige producten in de ons omringende landen. De analyse is uitgevoerd op basis van tariefplaninformatie die verzameld is door het BIPT in oktober 2022. 

Uit deze studie, blijkt dat België vooruitgang boekte inzake het bedrag dat minimaal moet worden neergeteld om te voorzien in mobiele telecombehoeften. Daardoor komt ons land in vergelijking met de buurlanden in de middenmoot terecht: niet goedkoop, maar ook niet overdreven duur. Wat de behoeften voor vaste en gebundelde abonnementen betreft, is de positie van België daarentegen maar weinig veranderd ten opzichte van 2021. De Belgische consumenten moeten nog altijd aanzienlijk meer betalen dan de meeste van hun buren, zeker naarmate hun telecombehoeften stijgen.

Naar boven