Op dit ogenblik wordt het gebruik van de CLI geconfronteerd met twee uitdagingen : enerzijds misbruiken malafide personen en instanties de CLI om eindgebruikers te bedriegen. Anderzijds wensen operatoren de mogelijkheid om de CLI meer flexibel te kunnen gebruiken. Deze evoluties worden slechts ten dele door de huidige regelgeving omkaderd. Het BIPT wenst met betrekking tot het gebruik en de presentatie van de CLI meer duidelijkheid te creëren (zie eveneens werkplan 2020) voor de sector en de eindgebruiker, gaande van het moment waarop een oproep geïnitieerd wordt tot het moment waarop een oproep beëindigd wordt.

Daarom stelt het BIPT in onderhavige richtsnoeren vier principes voorop voor het afwikkelen van een oproep, waarmee beoogd wordt de betrouwbaarheid van de CLI te verhogen.

Naar boven