Om de betrouwbaarheid van identificatie van de oproepende partij de CLI (calling line identification) te verhogen, heeft het BIPT in het document (Raadpleging van 9 juni 2020 met betrekking tot de richtsnoeren CLI (Calling Line Identification) ) vier principes gedefinieerd waaraan operatoren die spraakoproepen afwikkelen moeten voldoen.

Eveneens werd voor internationale oproepen aangegeven hoe met de CLI best wordt omgegaan indien het niet mogelijk is om de vier principes te volgen. Deze richtsnoeren werden ter consultatie aan de sector voorgelegd. In bijgesloten document kan u de samenvatting en analyse van de commentaren van de respondenten vinden.

Op basis hiervan werden de Richtsnoeren identificatie oproepende partij (CLI) van 4 december 2020 herzien.

Naar boven