Het BIPT verwijt operator Sewan het register van betaalnummers niet correct te hebben ingevuld. Dat register stelt consumenten in staat dienstenaanbieders te identificeren die de betalende nummers 070X en 090X gebruiken.

Voor de vastgestelde overtreding legt het BIPT Sewan Belgium een boete van € 85.000 op.

Update:

  • In zijn besluit van 24 mei 2022 verwijt het BIPT de operator Sewan het register van betaalnummers niet correct te hebben ingevuld. Dat register stelt consumenten in staat dienstenaanbieders te identificeren die de betaalnummers 070X en 090X gebruiken. Voor de vastgestelde overtreding legt het BIPT Sewan Belgium een boete van € 85.000 op.
  • In zijn arrest van 8 maart 2023 bevestigt het Marktenhof de overtreding, maar vernietigt het gedeeltelijk het besluit van het BIPT van 24 mei 2022, omdat het aan Sewan een boete oplegt waarbij de bepaling van het bedrag onvoldoende gemotiveerd is. Het Marktenhof stuurt de zaak terug naar de Raad van het BIPT zodat hij opnieuw over dat bedrag kan beslissen. 
  • In zijn besluit van 4 juli 2023 verlaagt het BIPT de aan Sewan opgelegde geldboete tot € 17.950, naar aanleiding van het arrest van het Marktenhof van 8 maart 2023.
  • In zijn arrest van 20 maart 2024 verwerpt het Marktenhof de verzwarende omstandigheid opgenomen in het besluit van 4 juli 2023 (de kennis die Sewan had over de nieuwe reglementering) en verlaagt het bedrag van de boete tot het basisbedrag.
     

Naar boven