De postzendingen worden thuis of postliggend besteld.

Het postliggend bestellen gebeurt tegen betaling, met uitzondering van blindenschrift en de ermee gelijkgestelde postzendingen.

Wat betreft de bestelling aan huis is de aanbieder van de universele dienst verplicht alle woningen aan te doen voor zover zij voorzien zijn van een reglementaire brievenbus binnen handbereik geplaatst aan de grens van de openbare weg.

Universele dienstpakjes die niet in ontvangst werden genomen door de bestemmeling, worden bewaard op een plaats in de gemeente van de geadresseerde die minstens vijf dagen per week, behalve op zondag en de wettelijke feestdagen, toegankelijk is. De geadresseerde wordt hiervan ingelicht door een bericht in zijn brievenbus. Een andere plaats kan ook worden gedefinieerd door de aanbieder van de universele dienst mits akkoord van de bestemmeling.

Voor aangetekende zendingen geldt een bewaartermijn van 15 dagen, de dag van aanbieding niet inbegrepen.

Naar boven