De radionetwerken zijn bestemd voor communicatie tussen mobiele en/of draagbare stations via eventueel een basisstation door middel van spraak of datatransmissie.

Voorbeelden:

  • Een taxibedrijf dat zijn voertuigen informatie verstrekt over ritten.
  • Walkietalkies die worden gebruikt om een evenement of werf in goede banen te leiden.
  • Controle van afstandsbediende kranen.
  • Piepersystemen gebruikt in ziekenhuizen.

Om deze communicatiemiddelen te kunnen gebruiken zonder vervelende storingen te veroorzaken dient een specifieke frequentie te worden toegekend aan elke gebruiker. Daartoe moet een vergunning worden gevraagd aan het BIPT.

Om de controle ter plaatse van de technische kenmerken mogelijk te maken moet de vergunning zich in de buurt van het gebruikte toestel bevinden.

Aanvragen voor het tijdelijke of definitieve gebruik van radionetwerken moeten via het daartoe bestemde formulier worden ingediend.

Het is aanbevolen om uw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen om verhoogde dossierkosten voor een laattijdige aanvraag te vermijden.

Contact

BIPT – Dienst Vergunningen
Ellipsgebouw C
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 Brussel
e-mail
Tel.: +32 (0)2 226 88 15

Naar boven