De controle van de norm voor zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de gewesten.

Contactpunten voor het verkrijgen van inlichtingen of het aanvragen van stralingsmetingen

Brussels Gewest

Leefmilieu Brussel
Website
Contactpunt: 02 775 75 75

Vlaams Gewest

Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid
Website
E-mail
Contactpunt: 02 553 11 31

Waals Gewest

Institut scientifique de service public
Website
Contactpunt: 04 229 82 35 (info-ISSEP) et 070 23 30 01 Call center SOS Environnement - Nature de la Région wallonne

Naar boven