Een testvergunning kan worden toegekend voor private radionetten of -stations gebruikt voor proeven of tests. Bijvoorbeeld het uittesten van nieuwe apparatuur, nieuwe technologieën of van apparatuur bestemd voor export vallen onder deze categorie, evenals demonstraties van zulke soorten apparatuur aan mogelijke klanten.

Het controleren van de goede werking van een radionetwerk of radioapparatuur valt niet onder deze categorie. Hiervoor dient een tijdelijke mobiele vergunning te worden aangevraagd.

Naar boven