Een testvergunning kan worden toegekend voor private radionetten of -stations gebruikt voor proeven of tests. Bijvoorbeeld het uittesten van nieuwe apparatuur, nieuwe technologieën of van apparatuur bestemd voor export vallen onder deze categorie, evenals demonstraties van zulke soorten apparatuur aan mogelijke klanten.

Het controleren van de goede werking van een radionetwerk of radioapparatuur valt niet onder deze categorie. Hiervoor dient een tijdelijke mobiele vergunning te worden aangevraagd.

Voor alle aanvragen voor vergunningen met een mogelijke impact op de luchtvaart (zoals bij testen van radars of bij het gebruik van luchtvaartfrequenties) dient het BIPT een advies te bekomen van de luchtvaartinstanties, met name het Directoraat Luchtvaart, skeyes en Defensie.

Om ons in staat te stellen deze adviezen tijdig te bekomen dienen aanvragen voor toepassingen met een mogelijke impact op de luchtvaart daarom ten laatste twee weken voor de gewenste ingangsdatum van gebruik aan het BIPT - Dienst Private Vergunningen te worden overgemaakt.

Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd kunnen wij niet garanderen dat de vergunning tijdig zal kunnen worden afgeleverd. Het afleveren van een vergunning gebeurt bovendien steeds onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de technische analyse van het dossier.
 

Naar boven