Gebruik van walkietalkies

Zonder machtiging

De CB’s en PMR446-toestellen mogen gebruikt worden voor de jacht zonder machtiging.

Met machtiging

Het BIPT heeft 8 frequenties toegewezen voor de jacht met een maximumvermogen van 5 W voor gebruik in gans België.

Hoe een vergunning aanvragen ?

Vergunning via Sint-Hubertus

De Sint-Hubertusclub neemt een aantal vergunningen af bij het BIPT en verdeelt ze aan de jagers die via hen een vergunning aanvragen, waarbij een administratieve kost wordt aangerekend door de club. Deze vergunning geldt slechts voor één seizoen (oktober, november, december). U betaalt een controle- en toezichtrecht alsook jaarlijks administratiekosten.

Vergunning via het BIPT

Het BIPT verleent vergunningen aan jagers voor een periode van 10 jaar. Deze vergunning kan om het even welk moment stopgezet worden door middel van een gewone kennisgeving (per brief of email). Bovendien is de gewenste periode van de vergunning vrij te bepalen. U betaalt een controle- en toezichtrecht alsook een éénmalig dossierrecht.

Halsbanden voor honden

  • Er bestaan halsbanden waarvoor een vergunning van het BIPT nodig is. Deze vergunning is onderworpen aan een controle- en toezichtrecht alsook een éénmalig dossierrecht.
  • Er is eveneens apparatuur op de markt waarvoor in het geheel geen vergunning nodig is en die dus, onder bepaalde voorwaarden, vrij gebruikt kan worden.
  • Er is echter ook apparatuur die absoluut niet mag gebruikt worden in België: Garmin Astro mag in België niet gebruikt worden aangezien de gebruikte frequentie niet is toegestaan door het BIPT.
  • Aanvragen voor een vergunning voor het gebruik van radiocommunicatie tijdens de jacht en de halsbanden voor de honden kunnen via dit formulier ingediend worden.

Contact

BIPT – Dienst Vergunningen
Ellipsgebouw C
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 Brussel

e-mail

Tel.: +32 (0)2 226 88 15

Naar boven