Netneutraliteit duidt op een geheel van regels die bestemd zijn om de gelijke behandeling van de informatiestromen op het internet te garanderen.

Netneutraliteit verleent je de volgende rechten:

Het recht om toegang te verkrijgen tot informatie en deze te verdelen

Voorbeeld: Jouw aanbieder mag de toegang tot een bepaalde website niet beperken, bijvoorbeeld omdat je je in een bepaalde regio bevindt.

Het recht om toepassingen en diensten te gebruiken en aan te bieden

Voorbeeld: Jouw aanbieder mag je niet verbieden om een specifieke toepassing te gebruiken. 

Het recht om gebruik te maken van de eindapparatuur van jouw keuze

Voorbeeld: Jouw aanbieder mag jou niet verplichten om bijv. een iPhone te gebruiken om tot zijn diensten toegang te krijgen.

Je hebt deze rechten ongeacht de plaats waar je je bevindt, de plaats waar jouw aanbieder van internettoegang zich bevindt, of de plaats van oorsprong of bestemming van de informatie, applicaties of diensten.

Het recht op een gelijke behandeling van internetverkeer

De aanbieders van internettoegang moeten dan weer het internetverkeer op dezelfde wijze en zonder onderscheid behandelen, ongeacht de afzender en de geadresseerde, de geraadpleegde of verspreide inhoud, de applicaties of diensten die worden gebruikt of aangeboden of de gebruikte eindapparatuur.

Dat betekent dat jouw operator bijvoorbeeld het verkeer niet mag vertragen voor bepaalde applicaties of voor het raadplegen van bepaalde sites. 

NB jouw operator mag redelijke maatregelen van verkeersbeheer toepassen (wat onder kan bestaan in een vertraging van het verkeer), maar enkel als deze noodzakelijk zijn voor de vlotte werking van het netwerk, en als ze transparant en niet-discriminerend zijn. 

Je heb ook het recht om geïnformeerd te worden

Jouw aanbieder van internettoegang moet in jouw contract uitleg geven over de hierboven vermelde rechten en plichten. Concreet gaat het om:

  • inlichtingen over de eventuele verkeersbeheersmaatregelen die gehanteerd kunnen worden;
  • uitleg over de aangeboden volumes en snelheden (volgens de nadere regels bepaald door het BIPT);
  • uitleg over de beschikbare rechtsmiddelen als er een voortdurend of regelmatig voorkomend verschil is tussen de prestaties (snelheid en andere) die het contract belooft en de prestaties die de dienst daadwerkelijk levert. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een vergoeding te vragen. 
  • uitleg over de manier waarop bezwaar moet worden ingediend.

Naar boven