Consumenten en standaard elke onderneming of organisatie zonder winstoogmerk die gemiddeld niet meer dan 49 werknemers in dienst heeft, moeten uiterlijk voor het sluiten van het contract (tenzij er een objectieve technische reden is) een samenvatting van het contract ontvangen.

Deze samenvatting moet leesbaar zijn en zo beknopt mogelijk. De samenvatting van het contract benadrukt de belangrijkste informatie die de consument of de eindgebruiker nodig heeft om de aanbiedingen te vergelijken en een weloverwogen keuze te maken.

Die informatie betreft:

  • ade naam van de operator, zijn adres en gegevens, alsook de gegevens om een klacht in te dienen; 
  • de voornaamste karakteristieken van de dienst; 
  • de respectieve prijzen voor de activering van de dienst en de terugkerende of verbruiksgerelateerde kosten; 
  • de looptijd van het contract en de voorwaarden voor verlenging en opzegging; 
  • de mate waarin producten en diensten aangepast zijn aan eindgebruikers met een handicap; 
  • de snelheden van internetdiensten en de mogelijke oplossingen, indien die snelheden niet nageleefd worden.

Wanneer de samenvatting van het contract niet voor het sluiten van het contract gegeven wordt, treedt het contract pas in werking wanneer de consument of de andere eindgebruiker die niet afgezien heeft van zijn bescherming, zijn instemming bevestigt na de samenvatting te hebben ontvangen.

Naar boven