Het sociaal tarief is een korting die de operatoren geven op de factuur voor vaste telefonie of vast internet.

Om er recht op te hebben, moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. De volledige voorwaarden met betrekking tot de begunstigden van sociale tarieven zijn te vinden in artikel 22 van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Aanspreekpunt

Het sociaal tarief moet je aanvragen bij jouw operator, die je zal inlichten over de eventuele kortingen naargelang van jouw tariefformule. 

Voor vragen over de toekenningsvoorwaarden kan je bij onze medewerkers terecht van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur op het nummer 02 226 89 41.

Wat moet je doen om het sociaal tarief te krijgen?

Je moet onder de aanbieders van het sociaal tarief contact opnemen met de operator van jouw keuze.

De operator stuurt de aanvraag door naar het BIPT, dat zal nagaan of je aan de voorwaarden voldoet om het sociaal tarief te krijgen. Wordt het dossier goedgekeurd, dan verleent de operator het sociale tarief en past hij de facturen aan vanaf de volgende factureringsperiode.

Indien nodig neemt het BIPT schriftelijk contact met jou op om aanvullende informatie te krijgen en vervolgens laat het BIPT de operator weten of het dossier goedgekeurd of afgewezen is.

Naar boven