De elektronische communicatie, de postdiensten en de media in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de voornaamste werkgebieden. Binnen elk daarvan wordt het regulerende optreden van het BIPT gedicteerd door zes doelstellingen:

Schematische voorstelling van de missies

  1. een gezonde concurrentie bevorderen en de toegang tot de markt vrijwaren;
  2. bijdragen tot de ontwikkeling van een interne markt van efficiënte netwerken en sterk presterende diensten;
  3. waken over de belangen van de gebruikers rekening houdende met sociale inclusie, met een hoog niveau van bescherming, met duidelijke informatie en met transparantie;
  4. de schaarse middelen beheren, zoals de radiofrequenties en de nummervoorraden;
  5. de veiligheid van de netwerken waarborgen.
  6. Het nieuwe Europees wetboek voor elektronische communicatie (EECC) heeft een bijkomende doelstelling toegevoegd. Deze Code is nog niet omgezet in Belgisch recht maar zal uiteraard de handelingen van de Raad voor de komende 3 jaar mede bepalen. De nieuwe zesde doelstelling van het BIPT luidt dan: 
    Wat de elektronische communicatie betreft, bevordert het Instituut de connectiviteit en de toegang tot zeer snelle netwerken, waaronder vaste, mobiele en draadloze netwerken, alsook de opname van die netwerken.

Naar boven