Om u te helpen uw uitgaven te beheersen heeft de wet een systeem geïntroduceerd waarbij een waarschuwing wordt verzonden wanneer u uw mobiele forfait overschrijdt.

Dat systeem, ingevoerd door de operatoren, zorgt ervoor dat u zich bewuster wordt van de kosten voor de mobiele elektronische-communicatiediensten in België (voor roaming geldt een andere regeling). 

  • het betreft “post-paid” mobiele telefonie en mobiel internet; 
  • het systeem triggert een waarschuwing wanneer het forfait van uw abonnement wordt overschreden, 
  • en een tweede waarschuwing bij overschrijding van een plafond boven het forfait dat u samen met uw operator hebt vastgelegd.

Dat plafond ligt standaard vast op € 50, btw incl., boven het maandelijkse forfait maar het is mogelijk om andere waarden vast te leggen. Sommige operatoren kunnen bijkomende forfaitaire tarieven toevoegen en de klanten de kans bieden om de waarschuwingen uit te schakelen of andere plafonds te kiezen.

Ziehier enkele mogelijkheden geboden krachtens het hieronder vermelde besluit van het BIPT: 

  • u vraagt om een waarschuwing te krijgen zodra het forfait is bereikt: forfait + € 0, OF 
  • u vraagt om een waarschuwing te krijgen wanneer het forfait met € 50 is overschreden: forfait + € 50, OF 
  • u vraagt om een waarschuwing te krijgen wanneer het forfait met € 75 is overschreden: forfait + € 75, OF 
  • u vraagt om een waarschuwing te krijgen wanneer het forfait met € 100 is overschreden: forfait + € 100.

Een voorbeeld: u hebt een abonnement met een maandelijks forfait van € 20. U overschrijdt dat en ontvangt een eerste waarschuwing. Wanneer u € 70 bereikt, zal, zonder dat u daar een keuze in heeft, een tweede waarschuwing worden toegestuurd. De operatoren zijn vrij om de berichten van het waarschuwingssysteem te cumuleren of op te splitsen ten opzichte van deze betreffende de betaalnummers en roaming

Raadpleeg de wet en het koninklijk besluit ter uitvoering ervan. 

Naar boven