De wetgeving bepaalt dat de informatie die op de verpakking staat het mogelijk maakt om de lidstaten te identificeren waarin de nationale beperkingen bestaan; ze kunnen van tweeërlei aard zijn:

  • beperkingen betreffende de ingebruikneming, verbonden aan de nationale specificaties voor het gebruik van het spectrum (vb. gebruik enkel binnenshuis toegestaan);
  • om het toestel te gebruiken dient op voorhand een gebruiksvergunning of een bedieningscertificaat te worden verkregen (vb.: luchtvaart, maritiem, alsook voor de radioamateurs).

Er bestaan twee manieren om de informatie in verband met de beperkingen op de verpakking weer te geven:

  • een tabel waarin het onderstaande pictogram moet worden opgenomen, alsook (onder of naast het pictogram) de afkortingen van de lidstaten in kwestie.

  • de woorden “Beperkingen of voorschriften in”, gevolgd door de afkortingen van de lidstaten in kwestie.  

Die informatie is bestemd om de aandacht van de importeurs, distributeurs, eventuele kopers te vestigen op de beperkende voorwaarden.

Naar boven