Een radar (RAdio Detection And Ranging) is een installatie die gemaakt is om met behulp van radiogolven de omgeving af te zoeken naar objecten (doelen) in de lucht, te land of ter zee. 

Radars worden afhankelijk van het doel (wat men wil weten van het object) in verschillende vormen gemaakt en gebruikt in vliegtuigen, op luchthavens, op schepen, in havens, bij de politie ter controle van snelheid van auto's, in de krijgsmacht, de ruimtevaart en in de astronomie.

Er moet een aanvraagformulier worden ingevuld. 

Alvorens een vergunning voor het gebruik van een radar kan worden afgeleverd dient het BIPT een advies te bekomen van de luchtvaartinstanties, met name het Directoraat Luchtvaart, skeyes en Defensie.

Om ons in staat te stellen deze adviezen tijdig te bekomen dienen aanvragen voor een radar daarom ten laatste twee weken voor de gewenste ingangsdatum van gebruik aan het BIPT - Dienst Private Vergunningen te worden overgemaakt.

Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd kunnen wij niet garanderen dat de vergunning tijdig zal kunnen worden afgeleverd. Het afleveren van een vergunning gebeurt bovendien steeds onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de technische analyse van het dossier.

Contact

BIPT – Dienst Vergunningen
Ellipsgebouw C
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 Brussel
e-mail
Tel.: +32 (0)2 226 88 15

Naar boven