Het postnetwerk van bpost bestaat uit het geheel van de organisatie van alle middelen waarvan zij gebruik maken en in het bijzonder toegangspunten. Deze toegangspunten bestaat uit het kantorennetwerk en uit het brievenbussennetwerk. 

Het brievenbussennetwerk bestaat uit de brievenbussen die zich aan de openbare weg bevinden of in/aan de kantoren.

Het kantorennetwerk van bpost bestaat uit een uitgebreid netwerk van postale-servicepunten, waaronder:

 • postkantoren: postkantoren worden geëxploiteerd door bpost en bieden het volledige assortiment van diensten aan:
  • het basisassortiment;
  • de uitvoering van verrichtingen met betrekking tot de basisbankdienst (stortingen op een betaalrekening en geldopname uit een betaalrekening, verrichtingen inzake beheer van de rekening en betaalverrichtingen, met inbegrip van de uitvoering van domiciliëringen en overschrijvingen, met name machtigingen);
  • uitbetalen van binnenlandse postwissels;
  • de verkoop, de terugbetaling, de vervanging en de uitwisseling van visverloven;
  • het aanvaarden van stortingen op rekeningen geopend bij bpost of andere financiële instellingen;
  • het afhalen van geld van een rekening ongeacht de aangeboden methode;
  • de uitbetaling van postassignaties;
  • de inontvangstneming van overschrijvingsformulieren met betrekking tot betalingen vanuit eigen rekening.
 • posthaltes: posthaltes zijn contactpunten waar minstens het basisassortiment aangeboden wordt door postpersoneel tijdens een beperkt aantal uren.
 • PostPunten: de PostPunten zijn vestigingen die door een derde worden geëxploiteerd in naam en voor rekening van bpost.

Het in de postale-servicepunten aangeboden basisassortiment bestaat uit:

 • de inontvangstneming van stukpostbrieven en stukpostpakjes die deel uitmaken van de universele dienst, met uitzondering van zendingen met aangegeven waarde;
 • het ter beschikking houden en afgeven van aangetekende stukpostzendingen en stukpost-postpakketten die deel uitmaken van de universele dienst en waarvoor een bericht werd achtergelaten;
 • de verkoop van postzegels;
 • het aanvaarden van stortingen voor rekening van een financiële instelling beperkt tot 500 euro. Stortingen aan het loket zijn voorzien van een gestructureerde mededeling;
 • in de mate van het mogelijke, een minimumaantal handelingen opdat de postzendingen en pakketten beschikbaar zouden zijn voor verkoop.

Naar boven