Visie

Aan de hand van een visie kan een organisatie omschrijven waarvoor ze staat. De visie waarvoor we hebben gekozen, beknopt maar doortastend, weerspiegelt wat we nastreven en geeft voor onze medewerkers en stakeholders duidelijk de ambitie weer die ons drijft:

"Een betrouwbare, duurzame en competitieve digitale omgeving voor iedereen"

Deze visie sluit nauw aan bij die van het vorig strategisch plan ("een betrouwbare en concurrerende communicatieomgeving voor iedereen") maar is aangepast.

Waarden

De waarden van een organisatie zijn essentieel opdat iedereen zich kan herkennen in de acties die ze onderneemt om haar missie te verwezenlijken en haar visie ten uitvoer te brengen. De waarden van een organisatie zorgen ervoor dat iedereen, haar personeel, haar klanten en haar leveranciers, zich er dagelijks van kunnen vergewissen dat alle acties die ze onderneemt conform de missie en de visie zijn.
Deze waarden uitdragen is onontbeerlijk om ze te vervullen.

De gekozen waarden zijn dezelfde als die welke in de vorige twee strategische plannen waren opgenomen:

  • onafhankelijkheid,
  • betrouwbaarheid, en
  • transparantie.

Strategische assen

Om zijn optreden te structureren definieert het BIPT een reeks strategische assen waarrond het zijn doelstellingen organiseert. Deze assen vertegenwoordigen de belangrijkste thema's waaraan het BIPT tijdens de periode in kwestie prioriteit zal verlenen.

Voor 2024-2026, zullen er zo vijf assen zijn.

axes_IBBPT;decorative

Naar boven