Het is belangrijk dat personen met een handicap kunnen beschikken over elektronische communicatie-apparatuur die aangepast is aan hun specifieke noden.

Om die reden vindt u hier een link naar de GARI-databank. Deze bevat een overzicht van zowel mobiele apps als telefoontoestellen en tablets die elektronische communicatiediensten toegankelijker maken voor gebruikers met een handicap.

De databank is eenvoudig te raadplegen : de gebruiker wordt gevraagd om in een lijst aan te duiden aan welke specifieke vereisten een toestel moet voldoen. Op grond van de aangeduide kenmerken toont de database de gebruiker de toestellen die het best aan zijn noden beantwoorden. De getoonde toestellen zijn zo gerangschikt dat de meest geschikte toestellen eerst worden gepresenteerd en daarna de toestellen die in mindere mate voldoen.

De databank bevat actuele toestellen van de meeste fabrikanten van mobiele apparatuur voor consumenten.

De databank kan worden geraadpleegd in meer dan 10 talen waaronder het Nederlands, Frans en Duits. Het gebruik van de databank is gratis. Er is geen identificatie, inschrijving of log-in vereist.


Disclaimer
De MMF-GARI-database wordt niet beheerd door het BIPT. Het BIPT kan daarom de correctheid van de gegevens over de getoonde apparatuur niet garanderen. Het BIPT draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie over de getoonde apparatuur noch voor het downloaden of gebruiken van onjuiste of betwistbare informatie daaromtrent.

This webpage is part of an EU quality network

Naar boven