Als uw operator de tarieven verhoogt die van toepassing zijn op uw contract, hebt u het recht om het kosteloos op te zeggen.

Dat geldt ook als het contract van bepaalde duur is en er dus normaal een opzegvergoeding zou moeten betaald worden. Deze kosteloze opzeg blijft mogelijk gedurende 3 maanden nadat de operator u op de hoogte bracht van zijn voornemen om de prijs te verhogen.

Let op: u kan niet kosteloos opzeggen als de verhoging exact de stijging van de index van de consumptieprijzen volgt (en deze indexering is in uw contract vastgelegd).

Ook als uw operator andere voorwaarden van uw contract wijzigt, moet hij u ten minste één maand op voorhand daarvan inlichten. U kan dit contract dan eveneens kosteloos opzeggen.

Voor contracten van bepaalde duur geldt de kosteloosheid van de opzeg opnieuw gedurende 3 maanden: zie hierboven.

Let op: u kan niet kosteloos opzeggen als de wijziging van het contract het gevolg is van de wijziging van de wetgeving of als alle wijzigingen uitsluitend en aantoonbaar in uw voordeel zijn.

Ook belangrijk: het toestel in koppelverkoop dat u afbetaalt via uw telecomabonnement blijft bij opzeg te betalen aan zijn waarde in de aflossingstabel. Dat geldt in alle gevallen van opzeg, dus ook bij een contract van onbepaalde duur.

Naar boven