• Aanvraagformulier voor het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van private radiocommunicatiestations

  Publicaties › Formulier -
  Aanvraagformulier voor het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van private radiocommunicatiestations
 • Ondanks slechte Europese score blijven de kwaliteit en de dekking van vast en mobiel breedband internet goed in België

  Publicaties › Persbericht -
  Over het algemeen is het nog steeds goed tot zeer goed gesteld met zowel de vaste als de mobiele netwerkdekking in België.
 • Kwalitatieve studie van het BIPT van 21 februari 2023 betreffende de vaste en mobiele breedbandnetwerken in België

  Publicaties › Mededeling -
  De conclusie luidt dat het ondanks de slechte Europese score nog steeds goed tot zeer goed gesteld is met zowel de vaste als de mobiele netwerkdekking in België.
 • FAQ

  De sociale tarieven worden aangeboden door de volgende operatoren:

  Naam van de operator Aanspreekpunten voor de aanvragen
  BASE  Tel.: 0486 19 19 99
           1999 via GSM
           Base.support@basecompany.be
           BASE Shop
  Mobile Vikings

  info@mobilevikings.be

  Orange Tel.: 02 745 95 00
           5000 via GSM
           Fax: 0800 97 606
           Schriftelijk: Orange Back Office
                              Bourgetlaan 3
                              1140 Brussel
  Proximus Tel.: 0800 33 800 (Fr)
          0800 22 800 (Nl)
          0800 44 800 (De)
  Scarlet Tel.: 02 275 27 27
  Telenet Tel.: 0800 66 051
  Voo Tel.: 078 50 50 50

  Sinds 4 augustus 2012 zijn enkel de operatoren (die vaste telefonie of vast internet aanbieden) met een omzet van meer dan 50 miljoen euro, verplicht om het sociaal tarief aan te bieden op al hun tariefplannen.

  De operatoren met een omzet kleiner dan dat bedrag mogen na een aangifte aan het BIPT ook het sociaal tarief aanbieden - als ze dat wensen.

 • Mededeling van 3 maart 2023 betreffende het tijdelijke gebruik van het korte sms-nummer 1212 ter ondersteuning van de humanitaire hulp aan Syrië en Turkije

  Publicaties › Mededeling -
  Op 1 maart 2023 heeft het BIPT vanwege Telenet Group NV een verzoek ontvangen om het nummer 1212 te gebruiken om per SMS giften te kunnen maken met als doel geld in te zamelen ten voordele van het Consortium 12-12.
 • Micro's

  Pagina's
  Lijsten van de frequenties die toegestaan zijn voor microfoons en in-ear-systemen in een gegeven gebied.
 • Werken bij het BIPT

  Pagina's
  Bij het BIPT worden geregeld verschillende profielen samengebracht in multidisciplinaire teams, waarin ingenieurs, juristen, technici en dossierbeheerders samen een project aanpakken. Om aangeworven te kunnen worden, moet men eerst slagen voor een examen dat georganiseerd wordt door Selor.
 • België 2023-2

  Publicaties › Frequenties microfoons & in-ear-systemen -
  Lijst van de frequenties die toegestaan zijn voor microfoons en in-ear-systemen - Voor een gebruik in geheel België
 • Pers

  Pagina's
  Persinformatie
 • FAQ

  Je kunt gebruikmaken van een aanvraagformulier. Voor het luchtvaartcertificaat moet worden betaald: € 7,49 te storten op rekeningnummer IBAN BE68 6791 7078 1634 (BIC : PCHQBEBB) van het BIPT.

  Vergeet niet je formulier te ondertekenen!

  Dienen ook nog te worden toegevoegd:

  • het origineel van het getuigschrift van slagen voor het examen afgeleverd door de FOD Mobiliteit en Vervoer of door het Competentiecentrum van de Luchtcomponent;
  • een kopie van het bewijs van de betaling van € 7,49;
  • een recente pasfoto;
  • een kopie van de identiteitskaart aan beide zijden.

  Let wel dat de ATCO-vergunning (Air Traffic Control) geen recht geeft op het bedieningscertificaat - het getuigschrift van slagen voor het examen van de FOD moet absoluut verstrekt worden. Ben je niet meer in het bezit van het getuigschrift van slagen, dan kan je aan de FOD een equivalent aanvragen. Een kopie van jouw PPL, ATPL, ... is niet geldig om het bedieningscertificaat te krijgen. Ook de ELP is niet voldoende.

Naar boven