Alles wat je moet weten over 5G

De algemene bevoegdheid van de Gewesten die tot doel heeft de bescherming van het leefmilieu te regelen omvat tevens de bevoegdheid om maatregelen te nemen om de risico's verbonden aan de niet-ioniserende stralingen te voorkomen en te beperken. Het zijn dus de Gewesten die de stralingsnormen (maximale emissienormen) vastleggen die operatoren moeten naleven. De mobiele operatoren zijn verplicht om deze stralingsnormen in acht te nemen, en dit ongeacht de technologie die ze gebruiken. 

De Gewesten gaan op het terrein ook na of de door hen bepaalde stralingsnorm wel wordt nageleefd. 

Om informatie te verkrijgen of stralingsmetingen aan te vragen, nodigen wij je uit om contact op te nemen met de bevoegde administratie in uw regio:

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Leefmilieu Brussel
  Tel. 02 775 75 75
 • Vlaanderen
  Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid
  Tel. 02 553 83 50
 • Wallonie
  Institut scientifique de service public
  Tel. 04 229 82 35 (info-ISSEP) 
Naar boven