• FAQ

  Zoek eerst op welke snelheid uw operator u contractueel belooft aan te bieden

  Ga niet uit van de snelheden die operatoren vermelden in hun advertenties.

  Aanbieders van vaste internetdiensten (ISPs) moet in hun contracten en op hun website ook de minimale, maximale en normaliter beschikbare snelheid vermelden.

  Een besluit van het BIPT definieert hoe deze waarden concreet moeten verstaan worden, rekening houdend met de manier waarop netwerken zijn opgebouwd in België: 

  • onder minimale snelheid moet worden verstaan de waarde van de snelheid waar de toegangsleverancier nooit onder zal zakken, tenzij bij onderbreking van de dienstverlening;
  • onder normaal beschikbare snelheid moet worden verstaan de waarde van de snelheid die een eindgebruiker zou mogen verwachten te krijgen gedurende het grootste deel van de tijd wanneer hij toegang zoekt tot de dienst (d.w.z. gedurende ten minste 95% van de tijd);
  • onder maximale snelheid moet worden verstaan de waarde van de snelheid die de gebruiker mag verwachten op bepaalde momenten, in principe ten minste één keer per periode van 24 uur. 

  De effectieve snelheden moeten zich tussen de minimale en maximale snelheden bevinden en, bij voorkeur, zo dicht mogelijk bij de normaal beschikbare snelheid.

 • Het BIPT opent de markt voor modems

  Publicaties › Persbericht -
  Gebruikers zijn niet langer verplicht de modem/router af te nemen bij hun operator bij het afsluiten van hun internetabonnement.
 • Prijs non-prior postzegel stijgt naar 1,46 euro op 1 januari

  Publicaties › Persbericht -
  Voor 2024 vraagt bpost een maximale prijsverhoging van 7,24%, voor producten -zowel nationale als internationale standaardbrieven en -pakjes- gericht op particulieren en kleine professionelen.
 • Jaarlijkse besparingen tot € 120 vergeleken met wat men minimaal zou betalen bij een historische operator dankzij de vergelijking van de tarieven voor mobiele diensten

  Publicaties › Persbericht -
  In zijn meest recente studie op basis van zijn prijsvergelijker bestetarief.be wijst het BIPT op de consumentvriendelijke ontwikkelingen die de afgelopen twaalf maanden op de mobiele markt zijn waargenomen, met onder andere aanzienlijke verhogingen van het datavolume en het verschijnen van nieuwe formules.
 • Resultaten van de vergelijking van de tarieven voor mobiele diensten in België [tarieven gehanteerd in Q3 2023]

  Publicaties › Mededeling -
  Door de veranderende aard van de mobiele aanbiedingen van de operatoren zouden consumenten er nochtans goed aan doen om regelmatig opnieuw te vergelijken om er zeker van te zijn dat ze geen nieuwe oplossingen mislopen die voordeliger zijn dan hun meest recente keuze.
 • Het BIPT publiceert de resultaten van zijn 2023 enquête over de perceptie van de elektronische-communicatiemarkt door de consument

  Publicaties › Persbericht -
  In een context van inflatie is het logisch dat de tevredenheid over de tarieven van de communicatieoperatoren afneemt.
 • Mededeling van 2 oktober 2023 over de resultaten van een enquête met betrekking tot de perceptie door consumenten van de Belgische elektronische-communicatiemarkt

  Publicaties › Mededeling -
  Sinds 2012 laat het BIPT een uitgebreide enquête uitvoeren over de perceptie die de consument heeft van de werking van de elektronische-communicatiemarkt in België. Aan de hand van de enquête kan worden nagegaan hoe geïnformeerd de consument is en welke impact de maatregelen hebben die werden genomen om de elektronische-communicatiemarkt te reguleren. Er wordt jaarlijks verslag uitgebracht over de enquête.
 • FAQ

  België heeft in 2020 twee Europese deadlines gemist voor de uitrol van 5G: de vooropgestelde datum van 30 juni 2020 voor het toestaan van het gebruik van 5G in de 700 MHz band en de datum van 30 december 2020 als deadline voor 3400 – 3800 - MHz en ten minste 1 GHz spectrum in de 26 GHz-band (indien er voldoende marktvraag bestaat-wat momenteel niet het geval is in België).

  In de meeste Europese landen werden de 5G-pionierbanden wel al ter beschikking gesteld:

    700 MHz 3400 – 3800 MHz
  Cyprus December 2020 December 2020
  Denemarken Maart 2019 December 2020
  Duitsland Juni 2015 Juni 2019
  Estland   December 2020
  Finland November 2016  Oktober 2018
  Frankrijk November 2015 Oktober 2020
  Griekenland December 2020 December 2020
  Hongarije April 2020 April 2020
  Ierland   Mei 2017
  Italië Oktober 2018 Oktober 2018
  Letland   September 2018
  Luxemburg Augustus 2020  Augustus 2020
  Nederland Juli 2020  
  Noorwegen Juni 2019  
  Oostenrijk September 2020  Maart 2019
  Slovakije December 2020 Juli 2017
  Spanje   Juli 2018
  Tsjechië Januari 2021 Januari 2021
  Verenigd Koninkrijk Juli 2020  April 2018
  Zweden December 2018   December 2019
  Zwitserland Juni 2019 Januari 2019

 • Mededeling over het verslag over het toezicht op netneutraliteit in België (periode 1 mei 2022 – 30 april 2023)

  Publicaties › Mededeling -
  In dit zevende jaarlijks verslag beschrijft het BIPT alle activiteiten die het in de periode van 1 mei 2022 tot en met 30 april 2023 heeft ondernomen in het kader van netneutraliteit.
 • Advies van 14 maart 2023 betreffende het voorstel van resolutie betreffende het beschermen van jonge kinderen tegen ongepaste online-inhoud, ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

  Publicaties › Advies -
  Op verzoek van de voorzittter van de Comissie voor economie, consumentenbescherming en digitale agenda van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, heeft het BIPT een advies verleend over een in deze Kamer ingediend voorstel van resolutie betreffende het beschermen van jonge kinderen tegen ongepaste online-inhoud.
Naar boven