Aan de basis van het Werkplan ligt het Strategisch Plan.

In het jaarlijkse werkplan worden de strategische doelstellingen uit het Strategisch Plan vertaald naar operationele doelstellingen met behulp van fiches die per strategische as de strategische doelstelling invulling geven.

Elke fiche bevat aan de hand van KPI’s verschillende deliverables en deadlines die binnen deze operationele doelstelling worden vooropgesteld.

Naar boven