Dit advies m.b.t. het wetsvoorstel (Doc 55, 0900/001) tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde bill shock-situaties ingevolge het gebruik van bepaalde telecommunicatiediensten tegen te gaan en het bijhorende amendement (Doc 55, 0900/002), wordt door het BIPT verstrekt op verzoek van de Kamercommissie Economie overeenkomstig artikel 14, § 1, 1° van de wet van 17 januari 2003.

Naar boven