Op verzoek van de voorzittter van de Comissie voor economie, consumentenbescherming en digitale agenda van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, heeft het BIPT een advies verleend over een in deze Kamer ingediend voorstel van resolutie betreffende het beschermen van jonge kinderen tegen ongepaste online-inhoud.

In zijn advies

  • ondersteunt het BIPT het oogmerk om jonge kinderen te beschermen tegen ongepaste online-inhoud;
  • roept het BIPT op om eerst de aangenomen en aan de gang zijnde Europese initiatieven aangaande de bescherming van minderjarigen tegen ongepaste online inhoud te onderzoeken vooraleer een bescherming in te bouwen op het niveau van eindapparatuur (verplichtingen voor fabrikanten) en op het niveau van internettoegangsdienst (verplichting voor internetproviders (ISP’s));
  • beveelt het BIPT aan te onderzoeken of de uitvoering van wetgeving in Frankrijk (waarop het voorstel van resolutie in belangrijke mate geïnspireerd is) succesvol is, vooraleer (nationale) initiatieven te nemen die verplichtingen opleggen aan andere actoren betrokken in het aanbieden van online inhoud dan voorzien in de aangenomen en lopende Europese initiatieven.

Wat betreft de bijkomende (nationale) eisen die aan eindapparatuur zouden worden opgelegd is het BIPT eerder voorstander om dit op Europees niveau te harmoniseren, aangezien dit geen uitsluitend Belgische problematiek is.

Mocht men ook op ISP-niveau een beschermingssysteem invoeren, dan dient volgens het BIPT een accuraat systeem van ouderlijk toezicht uitgewerkt te worden dat gegevensbescherming en individuele privacy en veiligheid integreert. De standaardisering van zo'n systeem, in het bijzonder het deel in verband met een adequate online leeftijdsverificatie, is nog volop in ontwikkeling. 

Naar boven