Dit advies met betrekking tot het wetsvoorstel (Doc. 55, 1983/001) tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde slapende contracten tegen te gaan door operatoren ertoe te verplichten om oude contracten automatisch over te zetten naar voordeligere tariefplannen, wordt door het BIPT verstrekt op verzoek van de Kamercommissie Economie overeenkomstig artikel 14, § 1, 1°, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Het geeft gevolg aan de vraag van 1 juli 2021 van de Commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda van de Kamer van volksvertegenwoordigers, om een schriftelijk advies te verstrekken tegen 31 augustus 2021. 

Naar boven