Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 5 juni 2019 betreffende het bezwaar tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 30 mei 2016 tot het opleggen van een administratieve boete aan Skype Communications SARL wegens niet-naleving van artikel 9, § 1, van de wet van 13 juni 2005

Naar boven