De Raad van State heeft uitspraak gedaan in het beroep dat Telenet Group NV instelde tegen 2 van de koninklijke besluiten in verband met de radiospectrumveiling van vorig jaar.

Telenet betwistte hiermee voornamelijk de reservering van spectrum voor een eventuele nieuwkomer.

De Raad van State verwerpt het beroep wegens onontvankelijkheid.

Met dit arrest komt definitief een einde aan de betwisting van de regels inzake de 5G-veiling.

Naar boven