Om een beter zicht te krijgen op Belgische spelers binnen het werkgebied van de datacenters en de aanbieders van digitale inhoud, voerde het BIPT een studie uit die de commerciële ontwikkelingen op de markt analyseert en de diensten die er aangeboden worden inventariseert.

Daarnaast werd ook gekeken hoe er wordt omgegaan met veiligheid en duurzaamheid.

Naar boven