In 2009 stelde het BIPT KPN Group Belgium in gebreke omdat zij geen UMTS- diensten aanbood op de 2100MHz-band.

Uit onderzoek van de controlediensten van het BIPT blijkt dat KPN Group Belgium inmiddels wel UMTS-diensten op de 2100MHz-band aanbiedt.

Om die reden sluit het BIPT de ingebrekestelling zonder verder gevolg af.

Deze beslissing heeft geen betrekking op het al dan niet naleven van de dekkingsverplichtingen door KPN Group Belgium. Dit laatste wordt momenteel door het BIPT onderzocht.

Naar boven