Vandaag heeft het BIPT een eerste controleactie uitgevoerd bij alle mobiele operatoren om na te gaan of de niet geregistreerde voorafbetaalde simkaarten correct werden afgesloten en of de identificatie van de voorafbetaalde simkaarten op één van de door het wettelijk kader voorziene manier juist werden geregistreerd.

Tijdens de controleactie, waarbij een streekproef werd uitgevoerd, werden bij vier operatoren overtredingen vastgesteld.

Naar boven