Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Hoe kan men een klacht indienen?

 • Via e-mail, waarbij het formulier wordt gebruikt dat beschikbaar is op de site;
 • Schriftelijk (het formulier is ook beschikbaar aan de receptie van het BIPT;
 • Per brief: BIPT | Klachtencoördinator | Ellipsgebouw C | Koning Albert II-laan 35 bus 1 | 1030 Brussel.

Uw klacht moet voldoen aan de volgende criteria:

 • Uw klacht moet gemotiveerd zijn en u moet een persoonlijk belang aantonen;
 • Ze moet uw naam en adres bevatten en het liefst ook uw e-mailadres. Er zal geen gevolg worden gegeven aan anonieme klachten;
 • Ze moet betrekking hebben op een verrichting van het BIPT; klachten die geen betrekking hebben op de dienstverlening van het BIPT zullen in de mate van het mogelijke worden doorgezonden naar de betrokken administratie.

Onze waarborgen:

 • Elke klacht zal worden ontvangen en behandeld met aandacht, efficiëntie en hoffelijkheid;
 • Uw klacht zal in volle vertrouwelijkheid worden behandeld, met naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de eerbied voor de privacy;
 • Er zal u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging worden toegestuurd en uw klacht zal worden overgezonden naar de betrokken dienst, die uw opmerking zal onderzoeken. U zult binnen 40 kalenderdagen een gemotiveerd antwoord ontvangen.

Afzonderlijke procedure voor klachten betreffende officieren van gerechtelijke politie bij het BIPT

U kunt een klacht indienen bij het Comité P als de algemene werking van BIPT-ambtenaren met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie een element van uw klacht is:

 • Via de post naar Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Drukpersstraat 35/1, 1000 Brussel
 • Via het online formulier
 • Website van het Comité P

Bent u niet tevreden met het antwoord?

In dat geval hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de federale Ombudsman:

 • Per brief naar het adres Leuvenseweg 48, bus 6, 1000 Brussel
 • Per telefoon via het gratis nummer 0800 99 962
 • Of per e-mail
 • Website van de federale Ombudsman

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven