Het BIPT heeft onderzoek gedaan naar het prijsniveau van telecomproducten in een groep van zes landen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk).

Het doel van deze studie is na te gaan in welke mate het prijsniveau van telecomproducten voor residentiële gebruikers op de Belgische markt zich verhoudt tot het prijsniveau van gelijkaardige producten in de ons omringende landen. De analyse is uitgevoerd op basis van tariefplaninformatie die verzameld is door het BIPT in oktober 2023.

Uit deze studie blijkt dat ons land in het algemeen duur is voor zowel mobiele diensten als voor vast internet en telecombundels. Vooral bij de grote bundels en de mobiele abonnementen met weinig of net heel veel data steken de Belgische telecomtarieven ver uit boven die in de ons omringende landen.
 

Naar boven