In het jaarlijks cijferrapport van de elektronische communicatie- en tv-markt laat het BIPT opnieuw een sterke groei van het mobiel dataverkeer optekenen. Op 3 jaar tijd steeg het mobiele dataverkeer met bijna 130%.

Er is dus duidelijk nood aan mobiele telecomnetwerken met een hoge capaciteit om de groeiende databehoefte het hoofd te bieden.

Op dat vlak zien we dat, na de trage start, de uitrol van de 5G-netwerken snel toeneemt in ons land. In januari 2024 had reeds 65% van het Belgische grondgebied een goede indoor 5G-dekking.

Naar boven