Op 22 juni 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad zich akkoord verklaard met een reeks van bijkomende beveiligingsmaatregelen betreffende de mobiele netwerken.

Het voorontwerp van wet en van koninklijk besluit die ter openbare raadpleging zijn voorgelegd, hebben als voorwerp de beveiliging van de mobiele netwerken van de vijfde generatie (5G).

Op verzoek van mevrouw Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken, Telecommunicatie en Post, organiseert het BIPT een openbare raadpleging over de teksten in de bijlage.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Einde van de raadpleging: 30 december om 18u00
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie CONSULT-2020-D5
  • Aanspreekpunt: Dienst Netwerkveiligheid (+32 2 226 89 78)
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het vermelde adres.
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk moeten aangeven wat vertrouwelijk is.
     

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven