Het BIPT publiceert het vijfde jaarlijks verslag betreffende het toezicht op netneutraliteit in België.

Enkele hoofdpunten:

  • Aan het begin van deze verslaggevingsperiode stabiliseerde de toename in het internetverkeer wegens de covid-19-pandemie. Verder werden geen nieuwe significante pieken in het internetverkeer waargenomen. Niettemin bleef het BIPT verder periodieke besprekingen met en rapportering door de belangrijkste operatoren binnen de sector organiseren.
  • Het BIPT voerde een feitenonderzoek naar “ongelimiteerde’ internetaanbiedingen op de Belgische markt, waarop een clausule van redelijk gebruik (“FUP”) van toepassing is of alsnog een vorm van volumebeperking. Dergelijke combinatie bleek vaak voor te komen. Verder noteerde het BIPT dat in sommige mobiele tariefplannen met een “onbeperkte data”-aanbod een hoog percentage van gebruikers tegen de FUP aanliep. In de volgende verslaggevingsperiode zal het BIPT bepalen of en welke maatregelen er gekoppeld moeten worden aan de gedane vaststellingen.
  • Het BIPT analyseerde verder de dataverbruiksgegevens van alle mobiele aanbiedingen van Proximus, Telenet en Orange Belgium die een zero-rating component bevatten. Op basis van die analyse meende het BIPT dat er verdere tussenkomsten nodig waren ten aanzien van alle drie betrokken ISP’s. Uit de gegeven opties kozen al de aangesproken ISPs voor de openstelling van hun zero-ratingplatform voor alle concurrerende apps die binnen dezelfde categorie vallen.
  • Globaal genomen meent het BIPT dat er geen grote redenen tot bezorgdheid zijn in België op het vlak van open-internettoegang:
    • Er zijn geen gevallen van blokkeringen van diensten of applicaties in het netwerk vastgesteld.
    • Het BIPT ontving geen klachten die betrekking hebben op de naleving van Verordening 2015/2120.
    • Op het vlak van de keuzemogelijkheden van de eindgebruikers zijn de inbegrepen datavolumes in de aanbiedingen van de ISPs, niet alleen bij mobiele producten, maar ook voor het “vaste” internet, opnieuw groter geworden, om de evolutie van het toenemende dataverkeer op te vangen. 

Naar boven