De kortingen zijn vastgelegd in artikel 38 van de bijlage 1 bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

In de volgende tabel worden verschillende hypothesen samengevat:

Categorieën van begunstigden Enige korting bij de installatie Maandelijkse kortingen
  Aansluiting op de vaste telefoon Abonnement Gesprekken (vast, gebundelde aanbieding bij de operator van het abonnement) Totaal van de kortingen (max. per maand)
65-plussers, personen met handicap, gehoorgestoorden, personen die laryngectomie hebben ondergaan, militaire blinden 50% van de normale prijs Vast, internet of gebundelde aanbieding 40% (max. € 8,4) € 3,1* € 11,5
Ontvanger van een leefloon  / Internet : 40 %
(max. € 8,4)
€ 3,1

€ 11, 5 (indien internet)

of € 3,1

* NB: als u het abonnement en de communicatie aan twee verschillende operatoren betaalt, verleent alleen de operator die de communicatie levert een korting op de gesprekken voor maximaal € 11,5.

Naar boven