De sterke tariefstijgingen sinds 2018 van de postale producten van bpost, die gericht zijn op kleine gebruikers, roepen al van voor de inwerkingtreding van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten vragen op bij het BIPT wat de grondslag van deze prijsverhogingen betreft.

Deze studie vloeit voort uit die bezorgdheid en heeft als doel de Belgische tarieven (en de evolutie ervan) te kaderen in een internationale context, aan de hand van een Europees vergelijkende tariefstudie die vervolledigd werd met een regressieanalyse.

Naar boven