De telecommarkt is dynamisch en is voortdurend aan het evolueren. Het aanbod verandert snel en vergelijken is voor de doorsneegebruiker niet vanzelfsprekend.

Om daarbij te helpen maakt het BIPT elk jaar een nationale prijsvergelijking. Deze studie gaat uit van de vraag, dat wil zeggen de behoeften waarin de verschillende types van gebruikers van telecomdiensten moeten voorzien.

De bestudeerde gebruikersprofielen zijn die van gezinnen met voldoende gedifferentieerde verbruikspatronen zodat een ruim en gevarieerd beeld wordt geschetst van de Belgische particuliere telecommarkt. Om het thema begrijpelijker te maken heeft het BIPT voor deze negende editie ervoor gekozen de analyse van de profielen in twee studies op te splitsen. De eerste studie focust op de postpaid mobiele profielen terwijl de tweede de vaste en gebundelde diensten belicht. Het BIPT heeft rekening gehouden met alle plannen die opgenomen zijn in de prijsvergelijker www.bestetarief.be.

De telecomoplossingen waarmee rekening is gehouden om te beantwoorden aan de behoeften van elk profiel, kunnen de volgende vormen aannemen:

  • een dienst die als standalone wordt aangeboden;
  • een commerciële bundel die verschillende diensten (2P, 3P, 4P) combineert met één of meer mobiele abonnementen;
  • een oplossing “op maat” die verschillende diensten combineert die standalone door eenzelfde operator aangeboden worden of een “gemengde” oplossing die aanbieders combineert, dat wil zeggen door bijvoorbeeld een andere operator te nemen voor de vaste behoeften (internet, televisie, vaste telefonie) en voor de mobiele behoeften.

De maandelijkse kosten van de plannen omvatten de abonnementskosten, maar ook de kosten van de opties en/of de kosten die buiten het forfait vallen, alsook de activerings- en/of installatiekosten die over een periode van 3 jaar afgeschreven worden.

In deze negende studie is er geen rekening gehouden met promoties, die van nature tijdelijk zijn. 

Naar boven