De verzoekende partij vraagt de nietigverklaring van het besluit van het BIPT van 24 februari 2022 betreffende de plaats en wijze van uitvoering van werken aan het netwerk van Telenet.

Naar boven